vrijdag 1 juli 2011

Het Pensioenakkoord, akkoord?

Nog nauwelijks is de inkt van het pensioenakkoord droog of er wordt alweer gemorreld. Het pensioenakkoord is een akkoord op hoofdlijnen waar nog veel uitwerking moet volgen. Het is juist in de uitwerking waar ongetwijfeld nog flink aangepast gaat worden en waar uitzonderingen worden opgenomen. Het gaat nog even duren, maar in ieder geval gaan we toch langer werken. Over iets meer dan 10 jaar werkt iedereen? tot zijn 67e door (voor zover je niet eerder kunt of wilt stoppen).

Wat gaat er nu gebeuren met de huidige pensioenpotjes die gebaseerd zijn op pensioenuitkering op je 65e. Dekt dat in 1x de vermeende tekorten bij de pensioenfondsen?